Lederskab for specialister

Specialister skal ofte øve indflydelse uden at have et formelt ledelsesansvar eller et klart mandat i organisationen. Dette stiller store krav til den personlige gennemslagskraft. Specialister kan derfor have stor gavn af et uddannelsesforløb inden for psykologi, kommunikation og selvledelse.

Med udgangspunkt i de indsigter, som ligger til grund for LifeAchiever, designer Achievers et uddannelsesforløb der lærer specialister at lede gennem andre og trænge igennem med deres bidrag til organisationens succes.

Uddannelsen sikrer, at specialisterne supplerer deres faglige kompetencer med det lederskab, som gør det muligt at styrke hele organisationen og bringe den tættere på målene. Det er således en uddannelse, der ikke alene er til gavn for virksomheden, men også giver den enkelte mulighed for at udvikle sig personligt.

Specialistforløbet tilpasses den enkelte organisation, så deltagerne oplever maksimal relevans, konkrete eksempler og alle får rig lejlighed til at øve deres kommunikative evner og praktisere de evidensbaserede teknikker og indsigter, der undervises i.   

Lederuddannelsen for specialister tilrettelægges i tæt samarbejde med organisationens HR-afdeling og vil typisk omfatte en række ledelsesprincipper og -indsigter, samt en række praktiske øvelser og træninger med udgangspunkt i specialisternes egen hverdag.

“Det har været så godt for mig”
Niklas Landin, målmand på herrelandsholdet i håndbold

Motivation og klare mål

Med udgangspunkt i virksomhedens virkelighed og specialisternes hverdag udvikler vi et uddannelsesforløb, der er målrettet den enkelte specialist og de konkrete målsætninger og opgaver i organisationen. Da forløbet således er skræddersyet, er modulbeskrivelserne vejledende og alene overskrifter på et forløb med nyttige værktøjer og muligheder for at bruge dem i relevante sammenhænge og genkendelige situationer.

Modul 1:
Forståelse for dig selv og andre
•    skab selvforståelse
•    forstå andre
•    den autentiske specialist
•    personlig feedback

Modul 2:
Succes gennem andre
•    stakeholder management
•    effektiv kommunikation
•    kompetent feedback
•    personlig feedback

Modul 3:
Skab fremtidig effektivitet og trivsel
•    innovation og ”tænkning ud af boxen”
•    brug det I har lært i praksis og under pres
•    flytte grænser
•    personlig feedback