skab resultater med et stærkt lederskab

Forskellen på ledere der lykkes og ledere der ikke lykkes er først og fremmest lederens evne til at skabe sammenhæng mellem den person, som lederen er, og det som vedkommende siger og gør. Stærk ledelse kræver således, at lederen har indsigt i sin egen karakter, behov, motiver og personlige værdier. Derfor starter Achievers’ lederuddannelse lige præcis dér.

Efterfølgende arbejder vi med metoder til at sætte retning og mål, øge sin gennemslagskraft, motivere og kommunikere tydeligt med henblik på at udøve autentisk ledelse og skabe trivsel og resultater. For undersøgelser viser, at trivsel er nøje forbundet med lederens adfærd – og medarbejdernes trivsel har afgørende betydning for organisationens resultater. Faktisk stiger resultatet med to procent hver gang trivslen stiger med en procent.

Lederskabsforløbet giver deltagerne mulighed for at arbejde med deres personlige lederskab gennem inspiration, øvelser og refleksion. Et stærkt personligt lederskab er udbytterigt både for den enkelte medarbejder og virksomheden, for hele mennesker skaber sjældent halve resultater.

Med udgangspunkt i de bærende værdier og indsigter fra LifeAchiever uddannelsen leverer Achievers lederuddannelse i form af individuelle forløb, uddannelse af  lederteams og specialdesignede forløb til virksomheder og organisationer.

Fælles for alle lederuddannelsesforløb er spørgsmålet “Hvad leder du efter?”, som danner udgangspunkt for en personlig rejse ind i den enkelte leders motivation og personlighed.

alt det du leder efter

Achievers tilbyder forskellige former for lederuddannelse og kursusformer. Fælles for dem alle er, at vi tager udgangspunkt i den enkelte og arbejder målrettet på at inddrage arbejdsmæssige og personlige forhold som kan styrke hver enkelt leder, effektivisere deres teams og skabe bedre resultater for deres organisation eller virksomhed.

Det personlige lederskab

Achievers tilbyder åbne forløb under titlen “Hvad leder du efter?”. Det henvender sig til ledere på alle niveauer og vægter det personlige lederskab. Der arbejdes derfor med refleksion, selvindsigt og bevidstgørelse af personlige værdier og egen identitet. For du kan kun lede andre, hvis du kan lede dig selv.

Intern lederudvikling
Achievers tilbyder også ledertræning og udvikling for hele ledergrupper internt i virksomheder og organisationer. Disse er bygget op om virksomhedens målsætninger, aktuelle opgaver og specifikke ønsker. Der tages derfor udgangspunkt i en grundig foranalyse, så deltagerne oplever maksimal relevans i både undervisningen og den træning som er en vigtig del af uddannelsen.

Lederudvikling for teamleaders
Achievers tilbyder under overskriften “Er du værd at følge?” uddannelsesforløb for teamleaders. Her tages udgangspunkt i at få hele gruppedynamikken til at fungere bedre takket være et godt inspirerende lederskab. Teamlederne får således værktøjer til at øge deres gennemslagskraft, formulere og nå gruppens målsætninger samt skabe et mere effektivt, højtydende team.

 

“Vi er rigtig glade for samarbejdet med Achievers!”

Rasmus Cortnum Andersen, Head of Personal Development, Arla Foods amba. Se mere her