Organisationer i konstant bevægelse betyder også grupper og teams i konstant forandring. Der bruges oceaner af energi på at sammenspille nye grupper for bl.a. at sikre et stærkt sammenhold.

Et stærkt sammenhold er selvsagt en vigtig del af udviklingen fra gruppe til team. Hvis målet er at udvikle højt ydende teams, er det dog endnu mere interessant at fokusere på, hvad der holdes sammen om i teamet.

Vi har mødt masser af teams, hvor sammenholdet har været højt, men det som teamet har holdt sammen om, har medført en meget lav teampræstation. Et eksempel kan være at holde sammen om en fejlfinderkultur.

Vi har naturligvis også mødt masser af teams, som har bygget deres sammenhold op om sunde værdier og adfærd, der får det bedste frem i både teammedlemmerne og teamet som helhed.

Så er du en del af gruppe, der vil udvikle sig til et højt ydende team, er det selvfølgelig vigtigt at fokusere på, hvordan I får et stærkt sammenhold, men mindst lige så vigtigt at finde ind til, hvad I vil holde sammen om.

af Nicolaj Statager